« terug naar vorige pagina

Assistentes en Praktijkondersteuners

De assistente

Elke praktijk heeft 2 of 3 praktijk gebonden assistentes. ’s Ochtends wordt de telefoon altijd aangenomen door een praktijk gebonden assistente. In de middaguren wordt u veelal door een van de andere assistentes te woord gestaan.

Met veel (medische) vragen kunt u bij de assistente terecht. U kunt haar bellen voor het maken van afspraken of aanvragen van visites.

Verschillende medische handelingen worden, op afspraak, door de assistentes verricht zoals;
– bloeddruk meten
– injecties geven
– verbanden aanleggen
– enkel tapen
– hechtingen verwijderen
– urineonderzoek doen
– uitstrijkjes maken
– oren uitspuiten
– gehooronderzoek
– maken van hartfilmpjes
– behandelen van wratten

De assistente is gediplomeerd en heeft een beroepsgeheim.

De praktijkondersteuner

In het Medisch Centrum werken vier praktijkondersteuners somatiek (POH-s), die speciaal opgeleid zijn voor de begeleiding van patiënten met diabetes of astma en COPD. Hiertoe hebben zij speciale spreekuren. Als u voor deze zorg in aanmerking komt, ontvangt u een oproep voor het spreekuur. U wordt steeds door dezelfde praktijkverpleegkundige gezien.

Naast de POH-s werken er twee praktijkondersteuners huisartsen geestelijke gezondheidszorg in ons Medisch Centrum (POHGGZ). Huisartspraktijken kunnen sinds 2008 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Ook werken wij met een POH jeugd voor ondersteuning van jeugdigen onder de 18 voor psychische klachten en opvoedkundige adviezen.

Alle praktijkondersteuners werken onder directe supervisie van uw (eigen) huisarts en hebben een beroepsgeheim.