« terug naar vorige pagina

NHG Geaccrediteerde praktijk

Wij zijn er trots op een NHG geaccrediteerde praktijk te zijn. 

Wat is een NGH Praktijkaccreditatie?

NHG praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continu en meetbaar werken aan hun kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert. 

Wie heeft dit keurmerk ontwikkeld?

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het keurmerk ontwikkeld in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). NHG praktijkaccreditatie heeft dan ook een brede erkenning binnen de gezondheidszorg. De NHG Praktijkaccreditatie (NPA) toetst jaarlijks of een huisartsenpraktijk nog steeds voldoet aan de minimale eisen en verbeteringen doorvoert.